Intra / Klubnet / Betaling


Betaling af kontingent, stævner og arrangementer foretages via Intra, der er klubbens administrationsmodul.

Tryk her for at få adgang til Intra!

Du logger på med brugernavn og password, der oplyses (pr. mail), når indmeldelse og registrering er gennemført korrekt.


Sådan betaler du kontingent - How to pay membership subscription

Start med at finde "Intra" nederst på hjemmesiden.
Look for "Intra" at the bottom of the website.


"Intra" åbner i en separat fane.
"Intra" opens in a separate tab.

Log på "Intra" med e-mail og adgangskode.
Log in using e-mail and password.

Kig efter "Kontingent" i menuen.
Look for "Kontingent" in the top menu.


Vælg sæson (2. sæson 2017 i dette eksempel).
Select season (second season 2017 in this example).


Vælg det hold som du eller dit barn er tilknyttet.
Select the team/class that you or your child are associated with.

Kontroller at oplysningerne er rigtige. Fortsæt betaling!
Make sure the information is correct. Fortsæt betaling/Continue payment!


Indtast kortnummer, udløbsdato, år og kontrolcifre. Gennemfør betaling!
Enter the card number, expiration date, year and control digits. Complete payment!