Hverdagen i klubben


En typisk træning forgår på den måde, at man klæder om, så man er klar til at starte på det tidspunkt træningen går i gang.

Ofte er det sådan, at der skal lægges måtter ud i rummet, dette er en del af træningen, så her skal alle give en hånd med, så træningen kan starte rettidigt.

Når træningen starter ”liner man op”, hvilket vil sige, at alle der er med i træningen stiller sig på en lang linje over for træneren. De højest graduerede står til venstre for træneren og lavest til højre – det er ikke så svært som det måske lyder.

Nogle gange bliver der givet nogle korte instrukser (med japanske ord). Man knæler, lukker øjnene, tømmer hovedet for tanker, sidder et lille stykke tid, der bliver igen givet en ’kommando’ og øjnene åbnes og opvarmningen starter. Andre gange bukker man, og der bliver sagt "Oos", som er et japansk ord, der bruges for at udtrykke og udvise ”respekt”.

Mange af de slag, spark, parader og andet vi laver i træningen, bliver sagt på japansk, og efter nogle ganges gentagelse bliver det nemmere og nemmere at huske, hvad de forskellige ting hedder både på japansk og dansk. 

I Ishøj Karate Klub bliver der lagt stor vægt på, at træningen sker under forsvarlige.