Ordliste

Her følger en ordliste med de termer der typisk benyttes under træning. Nogle bruges tit og dem vil man huritg lærer, og resten kommer hen af vejen. 

Når vi træner, bliver ordene sagt på japansk og nogle på dansk. Det gør de også rundt om i andre klubber, både her i landet og udenlands. Det har den fordel at vi kan træne i andre klubber, nationalt og internationalt og stadig forstå hvad der bliver sagt vi skal træne. 

I starten kan det være svært at huske de forskellige ord, men bevægelsen eller øvelsen bliver altid demonstreret, og inden længe hører bevægelsen og det japanske ord/lyd sammen, så man ikke længere behøver at huske ordet for at kunne bevægelsen. Der er mange ord, men her følger nogle af de ord vi bliver præsenteret for i starten:

STILLINGER  – DACHI 

Zenkutsu dachi: Stilling med 60% af vægten på forreste ben 40% på bagerste

Moto dachi: Lille zenkutsu dachi

Heikô dachi: Parat, tæer lige frem

Kiba dachi: Stilling med 50% vægten på hvert ben

Naihanchi dachi: Lille kibadachi

Kôkutsu dachi: Stilling med 70% / 30% vægten på hvert ben

Kyo dachi: Lille kokutsu dachi

Neko ashi dachi: Kattestilling, 90% af vægten på bagerte ben, 10% på forreste

Heisoku dachi: Fødderne helt samlet

Musubi dachi: Stilling, hælene samlede, tæerne peger 45 grader udefter.
Bruges når man modtager beskeder fra sempai/sensei

Kamae: Kampstilling, kan variere fra person til person 
 

SPARK – GERI 

Mae geri: Front spark

Yoko geri keage: Hurtigt spark til siden 

Yoko geri kekomi: Stop spark til siden

Mawashi geri: Cirkelspark

Ushiro mawashi geri: Omvendt cirkelspark

Mae ashi geri: Front spark med forreste ben

Kizami geri: Spark med forreste ben

Ushiro geri: Spark bagud

Fumikomi: Spark, bruges til at trampe ned over f.eks. knæled


SLAG – ZUKI

Oi zuki: Stød under bevægelse med same arm som det ben der er forrest

Gyaku zuki: Stød mod modsat arm af det ben, der er forrest

Kizami zuki: Stød med forreste arm

Uraken uchi: Slag med uraken (Bagsiden (oversiden) af den knyttede hand)

Shutô uchi: Åbenhåndsslag

Empi uchi: Slag med albuen 

Mawashi zuki: Cirkel stød

Ren zuki: Flere stød efter hinanden

Teisho uchi: Slag med nederste del af håndfladen
 

PARADE  - UKE  

Age uke: Opadgående parade for jodan

Soto uke: Udvendig parade

Uchi uke: Indvendig parate

Gedan barei: Parade mod lave teknikker

Shutô uke: Åbenhåndsparade

Morote uke: 2 hånds parade

Hiji uke: Parade med albuen

Juji uke: Parade med krydsede handled

Sukui uke: Parade hvor modstanderen trækkes nærmere


ANDRE ORD TIL TRÆNING

Dojo: Træningssal 

Hajime: Begynd

Yamae: Stop

Ossu (Oss): Almen hilsen, ja, har forstået, tegn på respect og indforståelse

Seiza: Knælende stilling

Mokusô: Luk øjnene, luk verden ude, meditation

Kaimoku: Åben øjnene, luk verden ind, meditation slut

Rei: Buk

Kiritsh: Stående stilling, rejs jer op

Yoi: Parat

Kamae te: Indtag kampstilling

Mawazute / Mawatte: Vend rundt

Kiai: Kampråb

Kime: Kraftkoncentration, maksimal kraft/spænding, fokusering

Jodan: Øverste plan, hoveded

Chudan: Melllemste plan, bryst og mave (solar plexus)

Gedan: Nederste plan, under bæltet


KAMP – KUMITE

Gohon kumite: Kampøvelse med modstander, 5 skridt

Sanbon kumite: 3 skridts kampøvelse

Kihon ippon kumite: Grundlæggende etskridts kamp-øvelser

Jiyu ippon kumite: Et –skridts frikampøvelser

Jiyu kumite: Frikamp

Happo kumite: Kampøvelser med 8 modstandere

Kime: Maksimal kraft

Shai kumite: Konkurrence karate, efter bestemte regler


ANDRE BRUGBARE ORD

Ashi: Ben

Ashi barai: Benfejning

Hantai: Byt ben

Haishu: Oversiden af hånden

Hanmi: Kroppen og hofterne ca. 45 grader I forhold til shomen (ligefrem)

Hidari: Venstre

Hiki ashi: At trække underbenet tilbage efter spark

Hiki te: At trække armene ind i siden efter en teknik

Hiji: Albuen

Hizi: Knæet

Kakato: Hælen 

Karate Gi: Traditionel træningsdragt

Kihon: Grund teknikker

Kime: Maksimal kraft

Kochen: Tilbage, baglæns 

Maai: Rækkevidde, afstand mellem de kæmpenden

Migi: Højre

Nukite: Spydhånd

Obi: Bælte

Osotogari: Feje- og kaste teknik

Shizentai: En samling af naturlige stillinger 

Shomen: Frem

Shuto: Åben hand “kniv hand”

Sokuto: Fodkanten, bruges ve keage

Sozo: Kreativitet

Tachikata: Stillinger, specifikt ben og fodder

Tai sabaki: At undgå angreb ved at bevæge sig, typisk med at undvige til siden

Te: Hånd

Tettsui: “Hammer hånd” (lillefingersiden af den knyttede hånd)

Uchi: Slag

Ude: Arm

Uke: Parade

Uraken: Bagsiden (oversiden) af den knyttede hand

Ushiro: Bagved, bagud

Yoko: Siden (til siden)

Yuki: Mod

Zenchen: Fremad, forlæns

Zanchin: At være parat

Zazen: Siddende meditation

Zuki: Stød


NAVNE PÅ DE FORSKELLIGE KATA

Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan, Tekki Shodan.

Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Enpi.
Tekki Nidan, Jitte, Hangetsu, Gankaku.

Tekki Sandan, Bassai Sho, Kanku Sho, Sochin, Nijushiho.

Chinte, Ji’in, Meikyo, Unsu, Wankan, Gojushiho Dai, Gojushiho Sho.
 

OM AT TÆLLE PÅ JAPANSK

1. i-chi, 2. Ni, 3. San, 4. Shi (yon), 5. Go, 6. Roku, 7. Shi-chi, 8. Ha-chi, 9. Kyu, 10. ju

Det er ikke ofte man hører, at der bliver talt udover de 10, men vi går lidt videre her.

Fra 11 op til 19 sætter man ju foran, sådan at man tæller 10-1, 10-2 osv.

11. ju-i-chi., 12. ju-ni. osv., 19. ju-kyu., 20. ni-ju. (2-10-1)., 21. ni-ju-i-chi. (2-10-1). osv., 

30. san-ju., 31. san-ju-i-chi. (3-10-1)., 40. yon-ju., 50. go-ju., 100. hya-ku.

Denne ordliste er kun ment som en hjælp og indeholder kun de mest almindelig brugte ord.