GDPR eller persondataforordningen, der har til formål at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger, lever Ishøj Karate Klub (IKK) op til med følgende tilføjelser.

IKK opbevarer kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne opretholde en medlemsliste. Det er fortsat data, der er personhenførbare, og som medlem har du ifølge persondataforordningen ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

IKK deler ikke oplysninger om medlemmer med henblik på markedsføring eller lignende. Ved udmeldelse slettes medlemsdata følgende kalenderår eller med det samme, hvis det ønskes.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du yderligere ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.