MiniKarate

Et tilbud til børn i alderen 4 – 6 år.

Træningen:
Træningen er tilrettelagt således at børnene tilegner sig den grundlæggende motorik, som senere sport bygger på. Desuden arbejdes der med at gøre børnene i stand til at lære at være en del af en gruppe som modtager undervisning. Børnene lærer således at modtage kollektive beskeder og forklaringer, ligesom der arbejdes med almindelig god opførelse.

Gradueringer/prøver:
Indimellem kommer børnene til graduering, hvor de primært testes i forhold til motorik og læringsparathed. Når børnene består en prøve får de en streg som de kan sætte på deres bælte.

Pris:
Det koster 600 kr. pr. halvår. Ved indmeldelse betales der desuden 200 kr. i forbundslicens, der skal betales én gang årligt.

Hvordan begynder man:
Holdet er altid åbent for nye børn i sæsonen.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte holdlederen.

Holdleder oversigt finder du her...