Opgavefordeling og klubregler ved stævner

Til stævner er der forskellige grupper som er med til at støtte op omkring udøverne.

På arealerne er det trænerstaben, der tager sig af udøverne, sekundering, opvarmning m.m.

Omkring arealerne er forældrene, ad hoc, med til at hjælpe med kamplister, vand, udstyr m.m. Det forventes, at alle lever op til at være den gode forældre, læs mere her >>

På tilskuerpladserne, i hallen, på rejsen m.m. er der en gruppe, støtterne, som varetager børnenes sociale trivsel. Støtterne koordinerer fællesspisning til stævnerne. Støtterne er traditionsbærende i forhold til forældrenes opbakning.


TILSKUD OG KOMPETENCER

 
Trænerstaben 

Kompetencer 
står suverænt for al stævnedeltagelse. Det vil sige tilmelding til stævner foregår gennem trænerstaben, som derved udtager deltagere til stævnerne.Trænerstaben koordineres af Bo Pedersen som er budgetansvarlig over for budgetudvalget. Når der ydes økonomisk tilskud til stævner, kræves det at der udleveres en skriftlig udtagelse, indeholdende information om egenbetaling og diverse klub genererede tilskud, herunder sponsorater. Trænerstaben skal, også i denne forbindelse have børneattester.  

Tilskud
Instruktørerne holdes, så vidt muligt, fri for udgifter til transport, overnatninger.  
 


Forældrene 

Kompetencer
Ingen som sådan, men hjælper med diverse opgaver på foranledning af trænerstab og støtter. Det forventes at forældre følger retningslinierne for den gode forældre.